Αρχές του 2015 σε λειτουργία το υδατικό έργο που θα φέρνει νερό από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο

Source: Αρχές του 2015 σε λειτουργία το υδατικό έργο που θα φέρνει νερό από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s