Μπέρτολτ Μπρεχτ: Όταν ήρθαν να πάρουν…

AntiChainLetter

79623Ένα ποίημα που αποδίδεται σε λάθος άνθρωπο. Είναι το γνωστό “Όταν ήρθαν να πάρουν…”:

View original post 223 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s